Search results

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie v slovenskom agropotravinárstve. In Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : sborník mezinárodní vědecké konference : Praha, 9.-10.11.2017. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-014-0, s. 129-138 online. VEGA [1/0709/15] (30 %), VEGA 1/0128/15 (20 %), VEGA 1/0586/18 (50 %).
  article

  article

 2. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2018. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-642-8.
  electonic book

  electonic book

 3. MATKOVSKI, Bojan et al. Trade of Agri-Food Products in the EU Enlargement Process: Evidence from the Southeastern Europe. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 8, pp. 357-366.
  article

  article

 4. JAMRICH, Martin - VARGOVÁ, Lucia. Demand for Dairy Products in Slovak Households: A Double-Hurdle Approach. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 59-70.
  article

  article

 5. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 50 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 6. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 41 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 7. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 3/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 50 s. Makroekonomická štatistika.
  electonic book

  electonic book

 8. BENEŠOVÁ, Irena. Perspectives of the Russian agricultural exports in terms of comparative advantage. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 7, s. 318-330.
  article

  article

 9. MATKOVSKI, Bojan - LOVRE, Koviljko - ZEKIC, Stanislav. The Foreign trade liberalization and export of agri-food products of Serbia. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 7, s. 331-345.
  article

  article

 10. ŠUGROVÁ, Michaela et al. Impact of the product quality on consumer satisfaction and corporate brand. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 133-137.
  article

  article