Search results

 1. SABBAGH, Omar et al. The Impact of TQM Practise on Key Performance Indicators: Empirical Evidence from Automotive Dealerships. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 115-129.
  article

  article

 2. VAŇOVÁ, Anna - ŠÚROVÁ, Janka - SEKOVÁ, Mária. Human Resources and Competitiveness of the Territory. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 106-118.
  article

  article

 3. Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). 1st Edition. Toruń : Institute of Economic Research, 2019. online 293 s. ISBN 978-83-65605-10-8.
  electonic book

  electonic book

 4. KARAS, Martin. Obsahová analýza ako výskumná metóda v spoločenských vedách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 184-188.
  article

  article

 5. CHLEBOVSKÝ, Vít - SCHŰLLER, David - ŠKAPA, Stanislav. Are Product Innovation-Oriented Firms Prepared for Effective Product Customization? In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, roč. 26, č. 44, s. 77-89.
  article

  article

 6. DAŇO, Ferdinand - ŠUPÁK, Juraj - DRÁBIK, Peter. Impact of Enterprise Size on Selected Factors Motivating to Establish a Sponsorship Relationship. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 121-133 CD-ROM.
  article

  article

 7. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Úloha internetu v sociologickom výskume a jeho dosah na validitu dát. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 5, s. 579-608.
  article

  article

 8. CHALUPOVÁ, Martina - ROJÍK, Stanislav - PROKOP, Martin. Image kraje Vysočina jako výzva pro regionální marketing. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, prosinec 2017, roč. 8, č. 3, s. 43-50.
  article

  article

 9. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on opinion leadership. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 622-628 online.
  article

  article

 10. BOTEK, Marek. Impact of Selected Factors on Job Satisfaction. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 4, pp. 112-118.
  article

  article