Search results

Records found: 6604  
Your query: Keywords = "výskum"
 1. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Sociologický ústav SAV. 6x ročne. ISSN 0049-1225. Available on Internet: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=36
  Sociológia

  journal

 2. VUKOVIĆ, Bojana - TICA, Teodora - JAKŠIĆ, Dejan. Firm Value Determinants: Panel Evidence From European Listed Companies. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2024. ISSN 2334-6191, 2024, vol. 29, no. 1, pp. 55-71.
  article

  article

 3. DANIELOVÁ, Katarína. Kam pôjdeme „flexiť“? Správanie tínedžerov v nákupných centrách v Bratislave. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2024. ISSN 0049-1225, 2024, roč. 56, č. 1, s. 57-81.
  article

  article

 4. Politická ekonomie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 6x ročne. ISSN 2336-8225. Available on Internet: https://polek.vse.cz/archive.php
  Politická ekonomie

  journal

 5. MEMISEVIC, Haris. Correlation of Cognitive and Linguistic Factors with Spoken Language Comprehension in Early Elementary Students. In Studia Psychologica : An International Journal for Research and Theory in Psychology. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology, 2024. ISSN 0039-3320, 2024, vol. 66, no. 1, s. 35-49.
  article

  article

 6. DĚDOVÁ, Mária - BANÍK, Gabriel. Unlocking the Power of Parenting: Unraveling How Family Atmosphere and Parenting Styles Impact the Pivotal Role in Bullying Behavior. In Studia Psychologica : An International Journal for Research and Theory in Psychology. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology, 2024. ISSN 0039-3320, 2024, vol. 66, no. 1, s. 19-34.
  article

  article

 7. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Government Innovations and Economic Growth: Evidence from Slovak Republic. In International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. - Konya : Konya Technical University. ISSN 2980-0811, 2024, vol. 8, no. 3, pp. 180-186. APVV 20-0338, VEGA 1/0660/23.
  article

  article

 8. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Available on Internet: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  Geografický časopis

  journal

 9. BOÓR, Matej - PETRENKO, Yuliya. Fiškálne pravidlá a rozpočtové výdavky na výskum a vývoj: evidencia z krajín Európskej únie. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : 28. ročník mezinárodní odborné konference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2024, s. [8]. APVV-20-0338, VEGA 1/0660/23.
  article

  article

 10. MINTÁL, Ján. Odpočet nákladov resp. výdavkov na výskum a vývoj. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 5, s. 50-56.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.