Search results

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2020. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2020. 143 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-89105-78-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ČNB v roce 2019: nová pravidla, která padla kvůli Covidu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 32-34.
  article

  article

 4. Prognostické práce [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Prognostický ústav SAV. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.prog.sav.sk/archive-forecasting-work> ISSN 1338-3590.
  electronic journal

  electronic journal

 5. Economics of Transition and Institutional Change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. 4x ročne. ISSN 2577-6975. Available on Internet: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776983
  journal

  journal

 6. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 90 s. Súborné publikácie. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Available on Internet: <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  journal

  journal

 10. STECKEROVÁ, Jana. Po prudkém poklesu rychlý růst. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 48-49.
  article

  article