Search results

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nástup nových lídrov: generácia X na riadiacich miestach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 2-4.
  article

  article

 2. KŘESŤANOVÁ, Jana - KURKIN, Roman. Populační vývoj v České republice v roce 2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 3, s. 159-181.
  article

  article

 3. ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 3, s. 123-141.
  article

  article

 4. ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť - nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37.
  article

  article

 5. BARTOŇOVÁ, Dagmar. Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918-2018. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 3, s. 2-27.
  article

  article

 6. HAŠKOVÁ, Hana - DUDOVÁ, Radka - POSPÍŠILOVÁ, Kristýna. Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 2, s. 93-110.
  article

  article

 7. PODMANICKÁ, Zuzana. Nový prístup k tvorbe projekcií obyvateľstva na úrovni Európskej únie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 2, s. 66-69.
  article

  article

 8. DANCÁKOVÁ, Ivana. Príležitosti a limity integrácie moslimov v Európskej únii. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 23-31 online. VEGA 1/0812/19.
  article

  article

 9. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza úmrtnosti žien na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 87-95.
  article

  article

 10. ŠŤASTNÁ, Anna - SLABÁ, Jitka - KOCOURKOVÁ, Jiřina. Druhé dítě - důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 2, s. 77-92.
  article

  article