Search results

 1. MINTÁL, Ján. Medzinárodný obchod - právne špecifiká. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 272-279.
  article

  article

 2. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PETRŮ, Naděžda - TOMÁŠKOVÁ, Andrea - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of Their Further Development. - Registrovaný vo: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 306-322 online. Student project 7427/2019/01.
  article

  article

 4. MIKLER, Christian - HAJDÚCHOVÁ, Iveta. Developmet of Timber Production, Export and Import in the Forest Sector in the Context of Globalization. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 321-329.
  article

  article

 5. KORDOŠ, Marcel. The Synergies of USA Foreign Trade Policy Agenda Challenges within the Industry 4.0. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 137-142.
  article

  article

 6. KOTÍKOVÁ, Sylvie. Indikátory efektu přelévání v regionech. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 78-84.
  article

  article

 7. BEDNÁŘ, Milan. Obchodně-politické překážky vývozu zboží z Evropské unie do USA: význam liberalizace obchodních toků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 3, s. 231-252.
  article

  article

 8. JAKAB, Radomír. Administratívnoprávne dôsledky ústavnoprávnej ochrany vôd. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 61-67.
  article

  article

 9. PHUONG DUNG, Nguien Thi - PHUONG THUY, Tran Thi. Quality Management in Textile Enterprises in Ho Chi Minh City, Vietnam. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2019. ISSN 2570-7434, 2019, roč. 9, č. 1, s. 12-11.
  article

  article

 10. Agricultural policies in Argentina. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-argentina_9789264311695-en> ISBN 978-92-64-31168-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book