Search results

 1. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Available on Internet: http://www.vsfs.cz/acta
  journal

  journal

 2. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Available on Internet: www.vsfs.cz/pravo
  journal

  journal

 3. Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2x ročne. Available on Internet: <https://sic.pravo.upjs.sk/> ISSN 1339-3995.
  electronic journal

  electronic journal

 4. KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Science, Technology and Export - the EU Case. - Registrovaný: Scopus. In Artificial Intelligence: Anthropogenic Nature vs. Social Origin. International Scientific and Practical Conference. Artificial Intelligence: Anthropogenic Nature vs. Social Origin : 13th International Scientific and Practical Conference, Volgograd, 19.-20.3.2020. - Cham : Springer Nature, 2020. ISBN 978-3-030-39318-2. ISSN 2194-5357, pp. 519-534.
  article

  article

 5. SAZANOVA, Svetlana. Theory of Consumer Behavior in Economic Science. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 24-31.
  article

  article

 6. ZVRŠKOVEC, A.F. Podpora aplikovaného výskumu na Slovensku. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 22-23.
  article

  article

 7. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Available on Internet: <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  electronic journal

  electronic journal

 8. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Available on Internet: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
  journal

  journal

 9. Journal of Economic Theory. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. New York : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0022-0531. Available on Internet: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-theory
  journal

  journal

 10. Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 4x ročne. ISSN 1336-3727. Available on Internet: https://fsev.tnuni.sk/revue/index.php?lang=svk
  Sociálno-ekonomická revue

  journal