Search results

Records found: 1217  
Your query: Keywords = "vedomosti"
 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  article

  article

 2. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  article

  article

 3. ŠPILÁČKOVÁ, Marie. Konstrukce předpokladu moudrosti praxe skrze obsah vzdělávání v sociální práci po roce 1945 na příkladu Ostravy a Prahy. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 2, s. 5-22.
  article

  article

 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Typology of Generation Z in Terms of the Use of Digital Technologies. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 23th International Joint Conference, 18 - 19 May 2023, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5064-2, pp. 278-289. VEGA 1/0505/22.
  article

  article

 5. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. 1th Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2022. 202 s. ISBN 978-80-244-6232-5.
  electonic book

  electonic book

 6. MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana - MAŠTEROVÁ, Vendula. Geoinformační dovednosti ve výuce zeměpisu. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 2, s. 26-27.
  article

  article

 7. JAIN, Neha. Accelerated Knowledge Exchange in Times of Crisis – Lessons from COVID-19 Pandemic. In Applied Innovation and Knowledge Management in Organizations. - Berlin : Peter Lang, 2022. ISBN 978-3-631-87414-1. ISSN 2699-6324, pp. 95-111 online.
  article

  article

 8. DOBIAŠ, Daniel. Irrational Attraction of Rationality. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2022. ISSN 1337-8163, 2022, roč. 15, č. 2, s. 24-33.
  article

  article

 9. MICEK, Grzegorz et al. Independently Operated Coworking Spaces and the Efects of the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In The COVID-19 Pandemic and the Future of Working Spaces. - New York : Routledge, 2022. ISBN 978-1-003-18116-3, pp. 39-51 online. VEGA 1/0774/19, COST Action CA18214.
  article

  article

 10. LUKÁČ, Jozef - ZÁVADSKÝ, Cyril. Analýza výsledkov tretieho ročníka Olympiády podnikový hospodár. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2022. ISSN 1338-5224, 2022, roč. 12, č. 1-2, s. 13-19.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.