Search results

 1. BRAUDIS, Brian. Z manažérov sa stanú lídri len zmenou fokusu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 6.
  article

  article

 2. FERNANDES, Owen Patrick. Výdrž - podstatná črta líderstva. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 14-15.
  article

  article

 3. BÉREŠOVÁ, Juliana - CIBUĽA, Milan. Transformačné vodcovstvo a jeho vplyv na organizačné výstupy. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 4-11 online. I-21-112-00.
  article

  article

 4. HBR's 10 Must Reads 2021 : The Definitive Management Ideas of the Year from Harvard Business Review. Boston : Harvard Business Review Press, 2021. 222 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-64782-003-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ASCHBACHER, Christine. Innovative Leadership Style for Industrial Companies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  article

  article

 6. VRANIAK, Lukáš. Leadership Competencies at Large Industrial Companies: Model of Competencies. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 315-318.
  article

  article

 7. OŽVALDOVÁ, Alexandra. Characteristics of a Leader for an Effective Process of Implementing Changes in Public Administration. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 90-111.
  article

  article

 8. LIEBERMEISTER, Barbara. Die Führungskraft als Influencer : in Zukunft führt, wer Follower gewinnt! Offenbach : GABAL Verlag, 2020. 219 s. ISBN 978-3-96739-000-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KAPUCU, Hakan. Technology Effect on the Leader Behaviors in the Digital Era. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 2, s. 12-31.
  article

  article

 10. MARTOF, Pavel. Léčení traumatu a posilování aneb jak zdánlivě odlišné disciplíny mohou pomoci v rozvoji manažerských schopností. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 93-103.
  article

  article