Search results

 1. POSPÍŠIL, Roman. Coping Approaches in Terms of the Development of Military Leaders. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 1, s. 28-41.
  article

  article

 2. GIZICKI, Wojciech. Global and Regional Security. A Return to Military Strength (?). In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2020. ISSN 1337-8163, 2020, roč. 13, č. 1, s. 4-17.
  article

  article

 3. Science & military. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 2x ročne. ISSN 1336-8885. Available on Internet: http://sm.aos.sk/index.php/en/
  journal

  journal

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav - MATYTSINA, Marina Stanislavovna. Vojenský slovník v komunikácii pravicových extrémistov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 195-201 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2018.
  article

  article

 5. ŠKVRNDA, František. Za rozširovaním Severoatlantickej aliancie sú geopolitické záujmy. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, máj 2018, roč. 18, č. 5, s. 48-51.
  article

  article

 6. ANDRÁŠIK, Ladislav. Ekonómia obrany v globalizovanom svete. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 104-123.
  article

  article

 7. ŠKVRNDA, František. Prvý prejav o stave únie. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, 2018, roč. 31, č. 5-6, s. 3.
  article

  article

 8. Academic and applied research in military and public management science. Budapest : National university of public sevice. 4x ročne. ISSN 2498-5392. Available on Internet: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
  journal

  journal

 9. UŠIAK, Jaroslav - GÖRNER, Erik. Ekonomické teórie vojenskej regrutácie. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 1023-1033.
  article

  article

 10. NOVÝ, Jindřich - PLOCKOVÁ, Kristýna. SCO - Ekonomická a vojenská institucionalizace v systému multipolarity mezinárodních vztahů. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 792-802.
  article

  article