Search results

 1. LUKAČKA, Rudo. Čo nerobiť pri vedení ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 12-13.
  article

  article

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  article

  article

 3. MOŠKOVÁ, Martina - KOŠIBOVÁ, Miroslava. Komunikácia - kľúč k spokojnosti a dobrým vzťahom. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 70-73.
  article

  article

 4. MYSLIKOVJANOVÁ, Simona. Jak správně nastavit firemní kulturu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 36-38.
  article

  article

 5. WATSON, Ivana. Jak řešit konflikty na pracovišti a se zákazníky. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 4, s. 6-8.
  article

  article

 6. STOKLÁSKOVÁ, Kristýna. Asistentka musí umět víc než vařit kávu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 52-53.
  article

  article

 7. SCHUBERT, Martin. Model andragogického poradenstva. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 309-318.
  article

  article

 8. PUPIŠOVÁ, Iveta. Vzťahy na pracovisku alebo aby vo vašej kuchyni nelietali nože. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. leto, s. 24-31.
  article

  article

 9. PUPIŠOVÁ, Iveta. Som manažér. Čo s tým? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jar, s. 24-30.
  article

  article

 10. MOUČKOVÁ, Kristýna. Když sport pomáhá a utužuje vztahy v práci. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 6-7, s. 32-33.
  article

  article