Search results

Records found: 458  
Your query: Keywords = "vzťahy pracovné"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  article

  article

 2. BORÁKOVÁ, Lucia. Neplatnosť výpovede. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 43-46.
  article

  article

 3. ŠVAŇOVÁ, Martina. Personalistika pre začínajúcich personalistov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-1508, 2024, roč. 29, č. 8, s. 146-154.
  article

  article

 4. KOSTURKOVÁ, Martina. Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť (2.): zušľachťovanie intelektuálnej mysle. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 4, s. 10-13.
  article

  article

 5. EMMEROVÁ, Ingrid. Syndróm vyhorenia a pracovný stres : možnosti prevencie. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 5, s. 15-18.
  article

  article

 6. Neumíme si naslouchat. Pomáhají komunikační tréninky. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2023. ISSN 1212-690X, 2023, č. 3, s. 38-41.
  article

  article

 7. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov - od 1.10.2023. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 11-12, s. 3-5.
  article

  article

 8. LOKAJÍČKOVÁ, Diana. Mediace, aneb nový svatý grál leadershipu. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2023. ISSN 1212-690Xw, 2023, č. 1, s. 36-37.
  article

  article

 9. Zvyšovanie miezd je na spadnutie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 3, s. 6-9.
  article

  article

 10. SMUTNÝ, Filip. Unikátna schopnosť empatie v prípade slovenských manažérov. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 2729-8213, 2023, roč. 24, č. 1, s. 51-63.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.