Search results

Records found: 666  
Your query: Keywords = "vzdelávanie ďalšie"
 1. BURGER, Ivan. Potrebujete vzdelávanie hodnotiť alebo zlepšovať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 32-34.
  article

  article

 2. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  article

  article

 3. BURGER, Ivan. Manažment po kríze: čo treba robiť inak ? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 22-31.
  article

  article

 4. FAIZ RASOOL, Samma - RAZA, Hamid - ZUBR, Vaclav. Exploring the Relationship between Usage of Social Networking Sites, Cyberbullying and Academic Performance: Evidence from the Higher Education Sector of Saudi Arabia. In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2024. ISSN 1212-3609, 2024, roč. 27, č. 1, s. 70-86.
  article

  article

 5. HITKA, Miloš - LIŽBETINOVÁ, Lenka. Human Potential of Talents in Agriculture and Forestry in Context of Agriculture 4.0. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295, 2023, vol. 69, no. 6, pp. 223-233.
  article

  article

 6. Handbook on Digital Skills and Cross-domain Entrepreneurial Competences for Societal Challenges. 1st Edition. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2023. 306 s. ISBN 978-83-7986-490-4.
  electonic book

  electonic book

 7. Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. International Scientific and Practical Conference. V Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. 1st Edition. Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. 216 s. ISSN 78112.
  book

  book

 8. LENGYEL, Peter. Vzdelávanie pedagógov v téme prevencie: tréningy - sankcie - porozumenie situácii. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 9, s. 24-26.
  article

  article

 9. MANDÁKOVÁ, Martina - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Implementácia virtuálnej reality (VR) a umelej inteligencie (AI) v školení zamestnancov. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2023. ISSN 1339-9403, 2023, roč. 19, č. 2, s. 11-19.
  article

  article

 10. Inteligentné vzdelávanie pre hospodársku prax. Webinár. Inteligentné vzdelávanie pre hospodársku prax (IVpHP 2023). 1. vydanie. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2023. [21 s.].
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.