Search results

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Využitie smart technológií vo vzdelávaní zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 71-76.
  article

  article

 2. DOMBROVSKÝ, Tomáš Ervín. Firemní vzdelávání není benefit, ale investice. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 2, s. 48-50.
  article

  article

 3. Čo nám priniesla "korona". In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. leto, s. 94-97.
  article

  article

 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Dištančné vzdelávanie - flexibilný prístup vo vzdelávaní. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 69-71.
  article

  article

 5. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Možnosti využitia moderných technológií pri výučbe odborného ruského jazyka. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 27-32 CD ROM. KEGA 018EU4/2020.
  article

  article

 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Vplyv 4. priemyselnej revolúcie na vzdelávanie. In UNINFOS 2019. Univerzitné informačné systémy. UNINFOS 2019 : Univerzitné informačné systémy. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISBN 978-80-552-2158-8, s. 13-18 online.
  article

  article

 7. VELICHOVÁ, Ľudmila - ORBÁNOVÁ, Darina - KÚBEKOVÁ, Anna. The COVID-19 Pandemic: Unique Opportunity To Develop Online Learning. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2020, vol. 9, no. 4, pp. 1633-1639 online.
  article

  article

 8. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Online Education – Turning Challenges into Opportunities. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 257-266 online.
  article

  article

 9. PYSKATÝ, Libor. Virtuální vzdelávání v McDonald's. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 10, s. 26.
  article

  article

 10. CASALC Review : odborný časopis české a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Roč. 10, č. 1 (2020). Editorky čísla: Tatiana Hrivíková, Lenka Fišerová. Brno : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020. 195 s. [9,4 AH]. Available on Internet: <https://journals.muni.cz/casalc-review/issue/viewIssue/1084/536> ISSN 2694-9288.
  book

  book