Search results

Records found: 863  
Your query: Keywords = "vzdelávanie elektronické"
 1. ULIČNÁ, Martina. Testovanie odborného jazyka v online prostredí ako súčasť dištančného vzdelávania. In Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija : zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije, 25. - 31. kolovoza 2022, Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. ISBN 978-953-377-012-3, pp. 344-357. KEGA 018EU-4/2020.
  article

  article

 2. GOLOSHCHUK, Svitlana. Developing Learner’s Speaking Skills in an Online Classroom. In Zakarpatsʹki fìlologični studii. - Uzhgorod : Uzhgorod National University. ISSN 2663-4880, 2023, vol. 29, no. 1, pp. 115-120. 09I03-03-V01-00118.
  article

  article

 3. SEBERÍNI, Andrea - TOKOVSKÁ, Miroslava - MEŠŤAN, Michal. Digitálne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku - skúsenosti a odporúčania. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 33 s. ISBN 978-80-557-1985-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. RAKOVSKÁ, Eva. Výhody využívania LMS systémov. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 9.
  article

  article

 5. SCHMIDT, Peter - JURÍK, Pavol - KULTAN, Jaroslav. Sieťové vyučovanie nie je len e-learning a MOOC. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 10.
  article

  article

 6. STRELINGER, Ján. The Use of E-Learning Methods During COVID Pandemic Times. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 5 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2022. ISBN 978-80-8177-092-0, s. 141-146.
  article

  article

 7. Higher Education Studies in the Digital Environment : A Student Guide. Edited by: Anetta Čaplánová and Estera Szakadátová ; reviewers: Ibrahim Sirkeci, Andrej Přívara. 1st Edition. London : Transnational Press London, 2022. 123 s. [6,15 AH]. 2020-1-SK01-KA226-HE-094384. ISBN 978-1-80135-157-7.
  electonic book

  electonic book

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SZAKADÁTOVÁ, Estera. Teaching in the Digital Age: Designing Teaching and Learning. In Methodologies for Effective Digital Teaching at Universities (Guidebook). - [S.L.] : M&M Profuture Training, 2022. ISBN 978-84-09-41561-8, pp. 8-32 online. 2020-1-SK01-KA226-HE-094384.
  article

  article

 9. DARMO, Ľubomír. Teaching Studies with Technology. In Digital Education in the Era of COVID-19 : Technologies for Effective Digital Teaching at Universities (Guidebook). - Cyprus : SEIT Lab, 2022. ISBN 978-9925-553-44-0, pp. 86-115 online. 2020-1-SK01-KA226-HE-094384.
  article

  article

 10. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Online výučba cudzieho jazyka – jej výhody a úskalia. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 165-170 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.