Search results

 1. FILČÁK, Tomáš. Vybrané indikátory z Education at a Glance 2019 : vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku a v stredoeurópskych štátoch OECD. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864, 2019, roč. 30, č. 4, s. 17-27.
  article

  article

 2. BARNOVÁ, Silvia - KRÁSNA, Slávka - GABRHELOVÁ, Gabriela. Academic Procrastination in Working Population as a Barrier in Tertiary Education. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 23-34.
  article

  article

 3. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.
  book

  book

 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Analysis of the Tertiary Educational Attainment in European Union. In Efficiency and Responsibility in Education 2018. International Conference. Efficiency and Responsibility in Education 2018 : Proceedings of the 15th International Conference : 7th - 8th June 2018, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2018. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X, pp. 117-124 online. VEGA 1/0248/17.
  article

  article

 5. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Lack of Technically Educated Graduates - A Threat to the Czech Economy. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 54-58.
  article

  article

 6. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Available on Internet: <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  electonic book

  electonic book

 7. ROZBORILOVÁ, Dária. Investments in Tertiary Education in the Context of Labor Market Needs At the Beginning of the 21st Century. In International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy. - Dubai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2311-3200, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 1248-1264 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 8. MIKHAIL, Abrashkin - ŠIKÝŘ, Martin. Some Aspects of the Motivation of Teachers in the University (Based on Materials from Russia and the Czech Republic). In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 52-60.
  article

  article

 9. Education at a Glance 2018 : OECD Indicators. Paris : OECD, 2018. 458 s. Available on Internet: <https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page1> ISBN 978-92-64-30338-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Ladislav Pasiar. 1. vydanie. Praha : Extrasystem, 2017. online [145 s., 7,25 AH]. Didaktika, pedagogika, sv. 32. IGS VŠE F1/31/2015, KEGA 022EU-4/2016. ISBN 978-80-87570-38-8.
  electonic book

  electonic book