Search results

 1. Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Redakčné a zostavovateľské práce: Marta Matulčíková ; recenzenti: Emília Papulová, Pavol Kita, Zdenka Macková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 81 s. [4,2 AH]. ISBN 978-80-225-4513-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecké konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. 3. vydání. Praha : Extrasystem, 2018. 214 s. Didaktika, pedagogika, 34. GA/2018/7, IGS VŠE 7/2018, 022EU-4/2016. ISBN 978–80–87570–40–1.
  electonic book

  electonic book

 3. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.
  book

  book

 4. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Lack of Technically Educated Graduates - A Threat to the Czech Economy. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 54-58.
  article

  article

 5. International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE). The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 : The Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia, 27–29 July 2017 [elektronický zdroj]. Depok : Indonesia University, 2018. online 1693 s. Available on Internet: <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/issue/view/105> ISSN 2518-668X.
  book

  book

 6. Češi pracovat v zahraničí chtějí, ale krátkodobě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 13.
  article

  article

 7. Getting Skills Right: France. Paris : OECD, 2017. 75 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-france_9789264284456-en> ISBN 978-92-64-28418-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : stredné odborné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 95 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. PITUKHINA, Maria - SHABAYEVA, S. - PŘÍVARA, Andrej. Cross-Country Analysis on Neighboring Migration Policy by the Example of Finland and Russia. - Registrovaný: Web of Science. In ICEDU 2017. International Conference on Education. ICEDU 2017 : Proceedings of 3rd International Conference on Education 2017 : 20th - 22nd April 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. - Pitakotte : The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), 2017. ISSN 2424-6700, pp. 17-28.
  article

  article

 10. MCCARTHY, Mary Alice - MUSSET, Pauline. A skills beyond school review of Peru. Paris : OECD, 2016. 110 s. OECD reviews of vocational education and training. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/a-skills-beyond-school-review-of-peru_9789264265400-en> ISBN 978-92-64-26539-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book