Search results

 1. DANIŠOVSKÁ, Mária - STACHOVÁ, Mária. Predikcia finančného zdravia vybraných podnikov v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. ISSN 1336-7420, 2019, roč. 15, č. 1, s. 10-28.
  article

  article

 2. VLNEČKA, Lukáš. Správne trestanie v podmienkach jednotného mechanizmu dohľadu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, December 2018, roč. 26, č. 6, s. 17-19.
  article

  article

 3. BAKEŠ, Vladimír - VALÁŠKOVÁ, Katarína. Aplikácia a verifikácia slovenských predikčných modelov v podmienkach národnej ekonomiky. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 3-15.
  article

  article

 4. KLIEŠTIK, Tomáš - MICHALKOVÁ, Lucia. Zhoršenie finančného zdravia podniku: príčiny a symptómy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 27-41.
  article

  article

 5. PODHORSKÁ, Ivana. Predikčné modely: vypovedacia schopnosť v podmienkach SR. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 75-85.
  article

  article

 6. ŠVEJDOVÁ, Natália - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Využiteľnosť podnikovej diagnostiky vo vybraných znaleckých odboroch a odvetviach. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 78-84 online.
  article

  article

 7. ĎURICA, Marek. Stromový model predikcie finančných ťažkostí slovenských podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 16-26.
  article

  article

 8. LUKÁČ, Jozef - DUGAS, Jaroslav - MUCHA, Martin. Komparácia klasických finančných ukazovateľov potravinárskych podnikov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 1, s. 91-102.
  article

  article

 9. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. MANOVÁ, Eva et al. Position of the Chosen Industrial Companies in Connection to the Mining. - Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 132-140 online. VEGA 1/0515/18, KEGA 031/TUKE-4/2016.
  article

  article