Search results

 1. GRZESZCZYK, T. et al. Socio-Economic Factors Influencing the Development of Renewable Energy Production Sector in Poland. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 38-54.
  article

  article

 2. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  article

  article

 3. BEDNÁROVÁ, Emília. Vodné nádrže nielen v spektre klimatických zmien. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 13-18.
  article

  article

 4. DZIURA, Boris - VOVK, Marta - RANETA, Leonid. Eco-Innovation in Europe : Circular Economy and Sustainable Development. In Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy. - Hershey : IGI GLOBAL, 2020. ISBN 978-17998-1196-1, pp. 1-20 online [1 AH].
  article

  article

 5. MÓŽIOVÁ, Darina. Emerging Types of Business Risks in Insurance Industry. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 346-354 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 6. DE LAURENTIS, Carla. Mediating the Form and Direction of Regional Sustainable Development: The Role of the State in Renewable Energy Deployment in Selected Regions. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 3, pp. 303–317.
  article

  article

 7. ZBOŘIL, Josef. Hnací síly růstu antropogenních emisí, mýty a realita. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 56-59.
  article

  article

 8. SMOLKA, Martin. Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 60-61.
  article

  article

 9. VÍTKOVÁ, Eva. Jordánsko se chce více spolehnout na domácí zdroje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 72-73.
  article

  article

 10. ZBOŘIL, Josef. Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 14-17.
  article

  article