Search results

 1. NOVÁK, Vladimír - VIKUKELOVÁ, Viera - ŠIATKOVSKÝ, Juraj. Klimatická zmena vo vzťahu k vode. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 5-7.
  article

  article

 2. BEDNÁROVÁ, Emília. Vodné nádrže nielen v spektre klimatických zmien. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 13-18.
  article

  article

 3. JURÍK, Ľuboš - POKRÝVKOVÁ, Jozefína. Krajina a klimatická zmena. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 3-4, s. 8-12.
  article

  article

 4. ZBOŘIL, Josef. Hnací síly růstu antropogenních emisí, mýty a realita. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 56-59.
  article

  article

 5. Mýty a skutečnost kolem změn klimatu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 6-8.
  article

  article

 6. HRÁBEK, Lukáš - FIŠER, Matěj. Greenpeace - organizace, která měla virální obsah dřív, než všichni ostatní. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 2, s. 10-11.
  article

  article

 7. LANE, Jan-Erik. The International System: Why the United Nations Climate Change Approach Has Failed. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 1-7.
  article

  article

 8. The Proceedings of the Model Conference 2020. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 98 s. ISBN 978-80-225-4715-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. MESRŠMÍD, Jaroslav. Katastrofy v roce 2019 : pokles globálních pojištěných škod. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 52-54.
  article

  article

 10. JURÍK, Ľuboš. Sucho v krajine a vodné stavby. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 7-8, s. 5-7.
  article

  article