Search results

Records found: 478  
Your query: Keywords = "zmeny organizačné"
 1. Zmeny v ťažkých časoch. Pomôžme pracovníkom vysporiadať sa so zmenou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 16-18.
  article

  article

 2. BAYEROVÁ, Petra. Kto riadi úrady práce? Politizácia na úrovni riadiacich pozícií v podriadených organizáciách. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2024. ISSN 0049-1225, 2024, roč. 56, č. 1, s. 5-28.
  article

  article

 3. MIŠÚN, Juraj. Post-Pandemic Management Function of Organizing. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 478-487. VEGA 1/0328/21, VEGA 1/0623/22.
  article

  article

 4. The Effective Change Manager : The Change Management Body of Knowledge. 2nd Edition. [New York] : Change Management Institute, 2022. 191 s. ISBN 978-1-925171-02-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Nadbytočnosť zamestnanca. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 85-91.
  article

  article

 6. HAMUĽÁK, Mikuláš. Aktuálne zmeny v oblasti organizácie pracovného času v doprave v súvislosti s novelou č. 407/2021 Z. z. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 6-7, s. 435-451.
  article

  article

 7. DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter - NOVYSEDLÁK, Martin. Poslanie internej analýzy v procese podnikového nástupníctva. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). - Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov, 2022. ISSN 1335-5813, 2022, roč. 22, č. 2, s. 8-13. Interreg CE1158.
  article

  article

 8. ANTALOVÁ, Mária - FODRANOVÁ, Iveta - LABUDOVÁ, Viera. Learning Organization as a Tool for High-performance Management. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studies. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2022, vol. 26, no. 1, pp. 26-44. VEGA 1/0251/19 (33%), VEGA 1/0851/21 (33%), KEGA 022EU-4/2021 (34%).
  article

  article

 9. PAŠKOVÁ, Lucia. Pripravenosť a riadenie zmeny v prostredí škôl : úloha lídra v procese zmeny. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 11, s. 23-25.
  article

  article

 10. BARANCOVÁ, Helena. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a obchodné vedenie spoločnosti. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 2, s. 21-41.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.