Search results

Records found: 3049  
Your query: Keywords = "zmluvy"
 1. Journal of Corporate Finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Amsterdam : Elsevier Science. 6x ročne. ISSN 0929-1199. Available on Internet: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance
  Journal of Corporate Finance

  journal

 2. PIROŠÍK, Vladimír. Povinnosti obecných firiem podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 1, s. 16-20.
  article

  article

 3. VALTEROVÁ, Ivana. Štúdium, letné brigády z pohľadu ZDP. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 6-7, s. 7-9.
  article

  article

 4. HRTÁNEK, Ladislav. Možnosť zamestnávateľa odstúpiť od pracovnej zmluvy. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 14-17.
  article

  article

 5. JAŠKO, Jozef. Diskriminácia zamestnanca po opätovnom návrate do zamestnania. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 24-25.
  article

  article

 6. PETRÍKOVÁ, Lucia. Pracovný pohovor - predzmluvné vzťahy. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 6-7, s. 22-23.
  article

  article

 7. TAZBERÍK, Ján Miloslav. Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1339-5963, 2024, roč. 11, č. 1, s. 17-20.
  article

  article

 8. KUBÍKOVÁ, Jana. Pracovný čas a doba odpočinku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 29-33.
  article

  article

 9. SISÁK, Ľuboslav. Zodpovednosť nájomcu za škodu.
  book

  book

 10. SLIVKOVÁ, Dana. Vznik a existencia tzv. "klasickej stálej prevádzkarne" v kontexte opatrení projektu OECD BEPS. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 3, s. 57-60.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.