Search results

 1. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  electonic book

  electonic book

 2. KINTLER, Jakub. Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na metodický postup znalca v odvetví Personalistika. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 32-39 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 3. RYBÁROVÁ, Daniela. Bezdôvodné obohatenie v znaleckom dokazovaní. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 76-81 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 4. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 9, s. 21-22.
  article

  article

 5. ŠTETKA, Peter. Hodnotové konsekvencie reálnych opcií. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 82-88 online. VEGA 1/0876/17.
  article

  article

 6. HARUMOVÁ, Anna. Účtovné informácie potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 21.3.2018, [s. 1-2] online. Available on Internet: <https://harumova.blog.sme.sk/c/479891/uctovne-informacie-potrebne-pre-vypracovanie-znaleckeho-posudku.html>
  article

  article

 7. HARUMOVÁ, Anna. Prístup znalca pri stanovení hodnoty ušlého zisku. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 20.3.2018, [s. 1-3] online. Available on Internet: <https://harumova.blog.sme.sk/c/479846/pristup-znalca-pri-stanoveni-hodnoty-usleho-zisku.html>
  article

  article

 8. HARUMOVÁ, Anna. Problematický prístup znalca pri stanovení hodnoty škody. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 18.3.2018, [s. 1-3]. Available on Internet: <https://harumova.blog.sme.sk/c/479583/problematicky-pristup-znalca-pri-stanoveni-hodnoty-skody.html>
  article

  article

 9. HARUMOVÁ, Anna. Závislosť výslednej hodnoty podniku od použitej metódy ohodnotenia znalcom. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 17.3.2018, [1-2] online. Available on Internet: <https://harumova.blog.sme.sk/c/479575/zavislost-vyslednej-hodnoty-podniku-od-pouzitej-metody-ohodnotenia-znalcom.html>
  article

  article

 10. HARUMOVÁ, Anna. Znalci možno konečne prestanú bezúročne úverovať štát. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 15.3.2018, [1-2] online. Available on Internet: <https://harumova.blog.sme.sk/c/479386/znalci-mozno-konecne-prestanu-bezurocne-uverovat-stat.html>
  article

  article