Search results

 1. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica> ISSN 1804-252X.
  electronic journal

  electronic journal


 2. NÁVRATOVÁ, Denisa - KRATOCHVILOVÁ, Michaela - JANOŠOVÁ, Lenka. Národnostní diverzita ve vybraném týmu mezinárodní firmy. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018. ISSN 1805-0603, 2018, č. 1, s. 56-63.
  article

  article


 3. VOKOUNOVÁ, Dana - HANKOVÁ, Silvia. Porovnanie slovenskej a arabskej kultúry : názory na život. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 25-33.
  article

  article


 4. ČENĚK, Jiří - KOMPÉROVÁ, Aneta - SMOLÍK, Josef. Selected Attitudes of Muslims Toward Life in the Czech Republic in the Context of Their Faith. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 116-137.
  article

  article


 5. FERENČÁKOVÁ, Veronika - JÓZSA, L. Interpretation of Marketing Theory in Islamic Context. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 1, s. 30-38.
  article

  article


 6. OLŠANOVÁ, Květa - KOTALOVÁ, Petra. Přednákupní rozhodování spotřebitelů z generace mileniálů při on-line nakupování v České republice a vymezení odlišností vůči chování asijských zákazníků. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 40-55.
  article

  article


 7. LAJČIAK, Milan. Východné a západné civilizácie: rozdielna geografia myslenia a implikácie pre kultúru podnikateľského prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
  electonic book

  electonic book


 9. Zabudnite na faux pas. Osem rád (nielen) pre biznismenov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 11, s. 84-87.
  article

  article


 10. PAPULA, Ján - KOHNOVÁ, Lucia - PAPULOVÁ, Zuzana. Impact of National Culture on Innovation Activities of Companies: a Case of Germany, Austria, Switzerland and the Czech Republic. In Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 169, no. 1-2, pp. 26-30 online.
  article

  article