Search results

  1. 2007 ,č. 1-3. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal


  2. 2007 ,č. 4-6. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal