Search results

 1. 2007 ,č. 6. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0067924/fss0607.pdf> ISSN 1336-7420. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  unrecognised

  unrecognised

 2. 2007 ,č. 5. Forum statisticum Slovacum. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0065342/fss0507.pdf> ISSN 1336-7420. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  unrecognised

  unrecognised

 3. 2007 ,č. 4. Forum statisticum Slovacum. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0064555/fss0407.pdf> ISSN 1336-7420. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  unrecognised

  unrecognised

 4. 2007 ,č. 3. Forum statisticum Slovacum. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0063795/fss0307.pdf> ISSN 1336-7420. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  unrecognised

  unrecognised

 5. 2007 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0062717/fss0207.pdf> ISSN 1336-7420. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  unrecognised

  unrecognised

 6. 2007 ,č. 1. Forum statisticum Slovacum. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0058140/fss0107.pdf> ISSN 1336-7420. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  unrecognised

  unrecognised