Search results

 1. 2008 ,č. 7. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0087858/fss0708.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2008 ,č. 6. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0082710/fss0608.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2008 ,č. 5. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0080846/fss0508.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2008 ,č. 4. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0077645/fss0408.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2008 ,č. 3. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0076668/fss0308.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2008 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0075689/fss0208.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2008 ,č. 1. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0072820/fss0108.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal