Search results

 1. 2009 ,č. 7. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2009 ,č. 6. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0104275/fss0609.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2009 ,č. 5. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0104274/fss0509.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2009 ,č. 4. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2009 ,č. 3 (CD ROM). Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0104273/fss0309.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2009 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0095899/fss0209.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2009 ,č. 1. Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420. Available on Internet: ftp://193.87.31.84/0091168/fss0109.pdf [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal