Search results

 1. 2014 ,č. 6. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


 2. 2014 ,č. 5. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


 3. 2014 ,č. 4. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


 4. 2014 ,č. 3. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


 5. 2014 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


 6. 2014 ,č. 1. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal