Search results

 1. POLÁKOVÁ, Zuzana - OBTULOVIČ, Peter. Vývoj mortality v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 93-97. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article

 2. MIRDALA, Rajmund. Vplyv dopytového a menovo-politického šoku na vývoj úrokových sadzieb v nových členských krajinách EU. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 66-74. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article

 3. PÍŠ, Lukáš et al. Vplyv kontextuálnych premenných na odhad pridanej hodnoty vo vzdelávaní. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 87-92. Available on Internet: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2015/fss0115.pdf>
  article

  article

 4. JANÁKOVÁ, Hana - MAGDOLEN, Ľuboš. Vyhodnotenie prieskumu prostredníctvom fuzzy množín. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 44-52. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  article

  article

 5. KÖNIG, Brian. Testovanie stability Okunovho zákona v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 35-59. VEGA 2/0181/15. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  article

  article

 6. POTANČOK, Milan. Špecifické kreatívne techniky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 92-97. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  article

  article

 7. RADVANSKÝ, Marek - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Dopyt po práci v sektoroch Slovenska v rokoch 2015-2025. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 98-111. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  article

  article

 8. GLATZ ĎURECHOVÁ, Mária. Teoreticko-metodologiké prístupy k hodnoteniu a meraniu knkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom ukazovateľov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 121-130. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  article

  article

 9. DANKO, Jakub. Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 12-19. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  article

  article

 10. JANÁKOVÁ, Hana. Využitie fuzzy logiky pri štatistickom spracovaní prieskumov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 23-30. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  article

  article