Search results

  1. 2016 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Forum statisticum Slovacum

    journal


  2. 2016 ,č. 1. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Forum statisticum Slovacum

    journal