Search results

 1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Obchodná verejná súťaž a využitie elektronických prostriedkov komunikácie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 6, s. 2-7.
  article

  article

 2. TEKELI, Jozef. Verejné športové podujatia v obci a vulgárne správanie fanúšikov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 12, s. 16-20.
  article

  article

 3. SOLDÁN, Artúr. Zákon o slobode informácií a žiadosť o sprístupnenie podania žiadosti o poskytnutie informácií. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 9, s. 14-17.
  article

  article

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Právo na informácie verzus právo na ochranu autorských práv. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 7-8, s. 22-25.
  article

  article

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Právny postup obce pri výkone správy daní a poplatkov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 9, s. 3-8.
  article

  article

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zmeny v školách a školských zariadeniach od 1. septembra 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 7-8, s. 3-8.
  article

  article

 7. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu - zmeny od 1. septembra 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 10, s. 5-10.
  article

  article

 8. TEKELI, Jozef. Financovanie amatérskych športovcov a športových klubov v obci. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 11, s. 2-8.
  article

  article

 9. BALOG, Boris. Zriaďovanie nízkoemisných zón v obciach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 10, s. 3-5.
  article

  article

 10. HMÍROVÁ, Lenka. Výkon verejnej moci elektronicky v územnej samospráve od 1. novembra 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 12, s. 2-4.
  article

  article