Search results

 1. 2017 ,Č. 8-9 (Sep 2017). Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2017 ,Č. Sep. Priemysel TOP 250 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. JESNÝ, Martin. Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 43-44.
  article

  article

 4. JURIGA, Jaroslav. Ako môžu klastre iniciovať inovácie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 20-21.
  article

  article

 5. MIHÁLIKOVÁ, Veronika. Pokračovanie optimalizácie modernými prostriedkami. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 49-51.
  article

  article

 6. HRADSKÝ, František. Vplyv dodávateľov na podobu mobility rastie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 31-32.
  article

  article

 7. JANKOVÁ, Nikoleta. Na čo má byť Smart Industry. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 18.
  article

  article

 8. HRADSKÝ, František. Rast miezd predbieha produktivitu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 34-36.
  article

  article

 9. RIFAIOVÁ, Daniela. Únik osobných údajov bude pre firmy vážne riziko. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 52.
  article

  article

 10. JESNÝ, Martin. Automatizácia je liek na nízku produktivitu a nudu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Sep 2017, č. 8-9, s. 12-19.
  article

  article