Search results

  1. 2009 ,Č. 1-6. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. Bratislava : IURA EDITION, 2009. 12x ročne. ISSN 1336-9849 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

  2. 2009 ,Č. 7-12. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. Bratislava : IURA EDITION, 2009. 12x ročne. ISSN 1336-9849 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal