Search results

Records found: 13  
Your query: Sysno = ("0210587" OR "0211942" OR "0213896" OR "0214671" OR "0215751" OR "0217112" OR "0221169" OR "0223082" OR "0222636" OR "0224083" OR "0225084" OR "0226918" OR "0225710")
 1. 2016 ,č. 12. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2016 ,Č. 3. Didaktika [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. 2016 ,č. 11. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 4. 2016 ,č. 10. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 5. 2016 ,č. 9. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 6. 2016 ,Č. 2. Didaktika [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 7. 2016 ,č. 7-8. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 8. 2016 ,č. 6. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 9. 2016 ,č. 5. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 10. 2016 ,č. 4. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal