Search results

Records found: 14  
Your query: Sysno = ("0226827" OR "0227565" OR "0229130" OR "0229091" OR "0229832" OR "0231021" OR "0233477" OR "0234934" OR "0234929" OR "0236140" OR "0237077" OR "0237870" OR "0237869" OR "0238568")
 1. 2017 ,č. 12. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2017 ,Č. 3. Didaktika [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. 2017 ,č. 11. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 4. 2017 ,č. 10. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 5. 2017 ,č. 9. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 6. 2017 ,č. 7-8. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 7. 2017 ,Č. 2. Didaktika [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 8. 2017 ,č. 6. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 9. 2017 ,č. 5. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 10. 2017 ,č. 4. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal