Search results

 1. AIESABudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESABudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky [elektronický zdroj]. Zostavovateľ/editor: Eva Čerteková. 1. Edition. Bratislava : Letra Edu, 2018. online 501 s. [26,13 AH]. ISBN 978-80-89962-14-3.
  electonic book

  electonic book

 2. AIESABudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESABudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. 1. Edition. Bratislava : Letra Edu, 2018. 501 s. ISBN 978-80-89962-13-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 40 s. [1,78 AH]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. 40 s. [1,2 AH]. ISBN 978-80-972866-0-6.
  book

  book

 5. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. CD-ROM [361 s., 21,05 AH]. ISBN 978-80-972866-2-0.
  electonic book

  electonic book

 6. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov]: 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. Zostavovatelia: Erik Šoltés. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 70 s. [2,39 AH]. ISBN 978-80-225-4151-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

  book

 7. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. Zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [718 s., 46,82 AH]. ISBN 978-80-225-4151-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

  electonic book

 8. AIESA 2013 – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESAbudovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 [elektronický zdroj]. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [640 s., 35,91 AH]. ISBN 978-80-225-3770-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [28 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Janette Brixová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [371 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book