Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Analýza predpokladov implementácie e learningu z pohľadu študentov"
  1. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analýza predpokladov implementácie e-learningu z pohľadu študentov. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s.1-4.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.