Search results

  1. RUMPELOVÁ, Daniela. Analýza subsystému minimálnych tokov. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-6]. VEGA 229.
    article

    article