Search results

  1. FILO, Peter. Analýzy v PHSR pre trvalo udržateľný rozvoj. In Územná samospráva. - Žilina : Municipalia, a.s., 2009. ISSN 1336-6475, 2010, roč. 6, č. 1, s. 13-14.
    article

    article