Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Dôvody predpoklady a formy internacionalizácie podnikania agropotravinárskych podnikov"
  1. MURA, Ladislav. Dôvody, predpoklady a formy internacionalizácie podnikania agropotravinárskych podnikov. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 138-141.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.