Search results

 1. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. [9,20 AH]. ISBN 978-80-225-4564-8. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 2. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 156 s. [9,38 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hQDJUPH1Um> ISBN 978-80-225-4198-5. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 3. NOVÁK, Jaromír. [Didaktika úvodu do makroekonómie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 164-166. Recenzia na: Didaktika úvodu do makroekonómie / Darina Orbánová ; recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3565-6.
  article

  article

 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika úvodu do makroekonómie. Recenzenti: Mária Mydlová, Jaromír Novák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 150 s. [8,79 AH]. ISBN 978-80-225-3565-6. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book