Search results

 1. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 176 s. [10,81 AH]. ISBN 978-80-225-4603-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 2. ORBÁNOVÁ, Darina. [Didaktika cvičnej firmy-teória a prax]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 295-296. Recenzia na: Didaktika cvičnej firmy - teória a prax / Ľudmila Velichová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3055-2.
  article

  article

 3. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 189 s. [9,861 AH]. ISBN 978-80-225-3055-2. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 3]
  book

  book