Search results

  1. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika daňovníctva - teória a prax. Recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 128 s. [6,53 AH]. ISBN 978-80-225-4538-9. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 2]
    book

    book

  2. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika daňovníctva - teória a prax. Recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 123 s. [6,45 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZHPjeng97V> ISBN 978-80-225-3566-3. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 2]
    book

    book