Search results

  1. MURA, Ladislav. Dynamika zmien demografických ukazovateľov Nitrianskeho kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 6, s. 124-129. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0142623/fss0611.pdf>
    article

    article