Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ"
  1. SEDLÁČKOVÁ NOVÁK, Alena. Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 13-15.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.