Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Environmentálna výchova a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vysokých škôl"
  1. MAJERNÍK, Milan - PANKOVÁ JURÍKOVÁ, Jana - BOSÁK, Martin. Environmentálna výchova a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vysokých škôl. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 108-118.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.