Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Fiškálna dimenzia EMÚ"
  1. MUCHOVÁ, Eva. Fiškálna dimenzia EMÚ. In Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. ISBN 80-225-1261-3, s. 245-249.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.