Search results

 1. 2020 ,č. 3. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  journal

  journal

 2. 2020 ,č. 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  journal

  journal

 3. 2020 ,č. 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  journal

  journal

 4. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  electronic journal

  electronic journal

 5. 2019 ,č. 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711.
  journal

  journal

 6. 2019 ,č. 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711.
  journal

  journal

 7. KUBICOVÁ, Lenka. Morálny hazard a finančné trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2019. 47 s.
  book

  book

 8. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné trhy a modely ich predikcií. Recenzenti: Anna Polednáková, Mária Režňáková. 2. rozšírené vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [148 s.] [7,68 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7598-254-4.
  book

  book

 9. MAĎAROVÁ, Klaudia. Finančné trhy, ceny a riziko : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Kaderová. Bratislava, 2019. 55 s.
  book

  book

 10. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. [Finančné trhy a inštitúcie]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 77-78 online. Recenzia na: Finančné trhy a inštitúcie / Robert Verner ; recenzenti: Emília Duľová Spišáková, Peter Burger. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. - ISBN 978-80-225-4674-4.
  article

  article