Search results

  1. RUSŇÁKOVÁ, Lucia. Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob : dizertačná práca. Škol. Katarína Máziková. Bratislava, 2008. 181 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  2. RUSŇÁKOVÁ, Lucia. Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 296-299.
    article

    article