Search results

Records found: 0  
Your query: Main Title = "Hradecké ekonomické dni 2010 Ekonomický rozvoj a management regiónov Výsledky medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2 3 februára 2010 ktorú usporiadala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradca Králové v Hradci Králové"

Didn't you find?

More possibilities.

Search portal KIS3G

Search portal Slovenská knižnica

Search all fields.

Repeat search and search in all fields.

Resources

Search in other resources.

Search Wikipedia.

Search in web encyclopedia Wikipedia.

Search Google Books.

Search in book database on Google.

Feedback form

Use form to send a message.

My SDI

Sending news (SDI).