Search results

Records found: 51  
Your query: Main Title = "Human resources management"
 1. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Changes in the Application of Human Resources Management Function in the Context of Industry 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 58-63 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 2. PAHADIA, Kuldeep. Human Resources Management in Fourth Industrial Revolution : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2022. 58 s.
  book

  book

 3. JANOŠKOVÁ, Mária - UBREŽIOVÁ, Iveta - ČULKOVÁ, Katarína. Talent Management as a Part of Sustainable Human Resources Management. In Research Anthology on Human Resource Practices for the Modern Workforce. - USA : IGI Global, 2022. ISBN 978-16-684-3873-2, pp. 1800-1822. VEGA 1/0651/18, KEGA 005SPU-4/2019.
  article

  article

 4. TOMČÍKOVÁ, Ľuba - SVETOZAROVOVÁ, Nella. Current Trends in Human Resources Management as Important Implications of the Global COVID-19 Pandemic. In Journal of Management and Business: Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2021. ISSN 1339-9381, 2021, vol. 13, no. 1, s. 53-61.
  article

  article

 5. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Social Networks in Human Resources Management in the Industrial Revolution 4.0 and 5.0 and Their Evolutionary Trends. Reviewers: Jozef Králik, Pavol Kita. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 110 s. [11,31 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-083-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 6. URBANCOVÁ, Hana - VRABCOVÁ, Pavla. Age Management As a Human Resources Management Strategy With a Focus on the Primary Sector of the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 6, pp. 251-259.
  article

  article

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Social Networks in Human Resources Management. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 150- 158 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 8. MARASOVÁ, Jana. Corporate Diplomacy in Human Resources Management in the Context of Multinational Corporations in Slovakia. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISSN 1335-7069, 2020, roč. 21, č. 1, s. 5-15.
  article

  article

 9. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Covid-19 Pandemic and Its Impact on Human Resources Management in CEE. In 11th Grow East Congress 2020. Online conference. 11th Grow East Congress 2020. - Vienna : Neusicht, Dr. Manfred Berger, 2020, pp. 1-9 online.
  article

  article

 10. PIZZOLITTO, Elia - VERNA, Ida. Vocational Identity Development and the Role of Human Resources Management. A Systematic Literature Review. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 34, s. 80-113.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.